Ons centrum zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken kunnen we u niet in behandeling nemen.

Meer informatie over welke gegevens het gaat, wat wij er mee doen en wat uw rechten zijn, vind u in ons privacyreglement op onze website https://www.echonop.nl/privacy

Met het insturen van dit formulier geef ik Verloskundig Centrum EchoNOP toestemming om gegevens over mij en mijn gezondheid te verwerken in het kader van de te verlenen zwangerschapszorg. Deze toestemming omvat mede:

  1. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn patiëntendossier,
  2. het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties,
  3. het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden (Peridos[1]) in het kader van kwaliteitsbewaking Prenatale Screening conform de Wet Bevolkings Onderzoek,
  4. het ophangen van uw geboortekaartje in openbare EchoNOP ruimte indien u dit ons toegestuurd heeft,
  5. het delen mijn persoonsgegevens met andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van de continuïteit van mijn behandeling als zwangere. [1]Uw gegevens worden landelijk vastgelegd in Peridos. Dit is een databank waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Prenatale screening valt onder de Wet BevolkingsOnderzoek.