Licentie

Voor de uitvoering van prenatale screening (de 20-weken echo en de combinatietest) heeft EchoNOP een contract met het Universitair Medisch Centrum te Groningen (UMCG). Dit contract houdt in dat de echoscopisten en de praktijk voldoen aan de eisen die aan de uitvoering van prenatale screening gesteld worden.

Voor het behoud van de licentie, wordt de Echopraktijk om de 2 jaar gevisiteerd door het UMCG. De laatste visitatie was in maart 2018. De volgende visitatie staat gepland voor april 2020.

De echoscopisten worden beoordeeld op de kwaliteit van hun werk.Voor de combinatietest geldt dat de echoscopist ( Renata Groot) een minimaal aantal verrichtingen moet uitvoeren. Tevens wordt de kwaliteit van de opgeslagen afbeeldingen beoordeeld.

Ook voor de 20-weken echo geldt een minimum aantal verrichtingen om gecertificeerd te blijven. Verder wordt ook hierbij de kwaliteit van de echo’s beoordeeld aan de hand van de gemaakte afbeeldingen. Alle echoscopisten van de echopraktijk voldoen aan deze eisen.